1. Inledning

I denna integritetspolicy vill vi på ett enkelt och överskådligt sätt informera varför och hur vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Detta görs i ett led att du som fysisk person ska känna dig skyddad när vi hanterar känsliga uppgifter och är reglerad av nya dataskyddsförordningen, GDPR. Vi reserverar oss för att vår integritetspolicy kan komma att uppdateras.

2. Ansvar av dina personuppgifter

Tillmobil i Norden AB bedriver e-handelsföretaget Limitado.se, med organisationsnummer 556814-8752, och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

3. Personuppgifter vi samlar

Som företag kan vi samla in olika personuppgifter om dig när du besöker vår webshop eller beställer produkter i denna. Vi kan även samla personuppgifter om dig vid kontakt av vår kundtjänst eller annan form av korrespondens med oss.

Exempel på personuppgifter vi kan samla finns listade nedan:

Kontaktuppgifter

 • Namn
 • Adress, e-postadress och telefonnummer

Köp och betalning

 • Betaluppgifter och information om valt betalsätt (vi sparar ej kreditkortsuppgifter, denna känsliga information hanterar enbart valt kredit- och betaltjänsteföretag som t.ex. din bank)
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och vald produkt
 • Betalningshistorik

IT

 • Platsinformation ifrån mobila enheter, t.ex. din mobil eller surfplatta
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som sajtbesökaren använder och dess inställningar
 • IP-adress
 • Lagrade Cookies

Övrigt

 • Uppgifter som lämnas vid kontakt med vår kundtjänst

 

4. Personuppgifter som samlas ifrån tredje part

Förutom att uppgifter samlas ifrån dig direkt vid t.ex. köp i vår webshop, kan personuppgifter samlas in via tredje part.

Uppgifter som samlas ifrån tredje part är:

 • Adressuppgifter i offentliga register (för att garantera att vi har korrekt adress till dig)
 • Information om kreditvärdighet ifrån banker eller upplysningsföretag

5. Varför och hur vi använder dina personuppgifter

Ändamål och laglig grund

De personuppgifter vi har samlat om dig används i olika avseenden. I vårt åtagande om transparens kommer vi nedan att lista varför och hur dessa personuppgifter används – allt för att du som individ ska känna dig trygg när du handlar ifrån oss.

Nedan ger vi exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som ligger till grund för detta.

Lagring

Dina uppgifter sparas normalt sett så länge som uppgifterna är nödvändiga för att kunna uppfylla våra ändamål. Uppgifter kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Men oavsett vad tycker vi det är viktigt att du känner till hur länge dina uppgifter sparas. Vi kommer i tabellen nedan transparent visa detta.

Ändamål
Behandlingar som utförs
Laglig grund
Lagringsperiod
Administration av din beställning
 • Bekräftelse av identitet.
 • Leverans av produkt eller tjänst samt kommunikation angående denna.
 • Administration av betalning (analyserar vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar ifrån kreditupplysningsbolag).
 • Administration och kommunikation med dig i avseende av ett reklamations- och garantiärende som rör ditt köp.
 • Kontroll av din adress mot externa källor, t.ex. Klarna eller liknande.
Köpeavtalet som vi har ingått med dig.

Insamling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna slutföra våra åtaganden mot dig som kund i köpprocessen. Vid ej samtycke om att lämna uppgifter nekas köpet.

Fram tills dess att köpet har genomförts och leverans och betalning är slutförda. Därefter gäller en tid om 36 månader för att kunna hantera eventuella reklamationsfel eller garantiärenden som uppstår.
Företagets rättsliga förpliktelser För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan vi be behöva samla personuppgifter. Detta enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.

Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerhet för dessa. Om det är aktuellt kan det behövas ta fram allmän eller specifik kommunikation till dig om produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Rättslig förpliktelse.

Viss insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och köpet nekas.

Bokföringslagen för företag kräver att räkenskapsinformation ska sparas i ordnat skick och i minst sju år.

För övriga uppgifter gäller tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.

Hantering av kundserviceärenden
 • Frågor till kundtjänst via t.ex. sociala medier, e-mail och chattfunktion.
 • Utredning av eventuella klagomål, supportärenden och teknisk support.
 • Identifiering.
Berättigat intresse.

Behandling som är nödvändig för att tillgodose både företagets och kunders berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Fram till dess att ärendet är avslutat.
Förhindra missbruk av en tjänst eller förhindra/ förebygga och utreda brott mot företaget Förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra/förebygga och utreda brott mot företaget som kan strida mot lagstiftning. Berättigat intresse.

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter, samt utreda misstänkta brott.

Fram tills dess att ärendet är avklarat.
Mina Sidor ( Under arbete ) 
 • Skapandet av inloggningsfunktion.
 • Säkerställande av din identitet.
 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Betalningshistorik.
Insamling som krävs för dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden om att tillhandahålla tjänsten ”Mina Sidor”.

Lämnas inte uppgifter kan inte åtaganden göras och du nekas tjänsten ”Mina Sidor”.

Tills dess att tjänsten avslutas, antingen av kunden själv eller pga. automatisk inaktivitet efter 36 månader.
Genomförande av tävlingar
 • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event, t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar.
 • Val av vinnare och förmedling av eventuella vinster.
 • Identifiering.
Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av deltagande i tävlingar.

Under den tid tävlingen/eventet (inklusive utvärdering) pågår.
Marknadsföring av våra produkter Vi skickar direktmarknadsföring via e-post med generella kampanjer och specifika erbjudanden. Samtycke i samband med godkännande av våra villkor

Invänd mot vår direktmarknadsföring. Säg t.ex. upp prenumeration av vårt nyhetsbrev när du vill.

Tills dess att samtycket dras tillbaka av kunden. Tas bort automatiskt efter inaktivitet under en period om 36 månader.

6. Segmentering

För att uppfylla vissa ändamål segmenterar vi data som genereras ifrån kunders köp. Detta gör vi för att på ett bättre sätt få en indikation hur kunder upplever våra tjänster och produkter så att vi kan utveckla och förbättra nuvarande sortiment. Kundinsikter som sparas är begränsade och rör mest om ålder, kön och e-postadress. Baserat på tidigare köphistorik kan även framtida erbjudanden ligga till grund för delar av vår marknadsföring.

I vår marknadsföring behöver vi även dessa uppgifter:

 • Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Feedback (t.ex. omdömen eller recensioner)
 • Köphistorik
 • Lokaliseringsdata
 • Adress
 • Tekniska data om de enheter som används och dess inställningar (t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, plattform)
 • Om du loggat in med Facebook eller någon annan tredjepart – dina intressen/vänner/likes på Facebook samt eventuella andra tredjeparter.

7. Cookies

Vid besök av vår hemsida (www.limitado.se) använder vi cookies, vilket tillämpas för att få en bra funktionalitet i vår webshop och möjliggör att du kan beställa saker ifrån varukorgen. Med hjälp av Cookies kan man analysera dina köp och produktintressen. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies på https://www.limitado.se/Cookies.

8. Utlämning av uppgifter till andra företag

Personuppgiftsbiträden

I många avseenden är det nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter till andra företag. För att fullfölja vårt åtagande om att leverera en beställd produkt delar vi dina personuppgifter till företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde, ett företag, hanterar information enligt våra instruktioner. Dessa företag är:

 1. Transporter, logistikföretag och speditörer
 2. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra företag inom betaltjänster)
 3. Marknadsföring (digital marknadsföring, sociala medier, mediebyråer och reklambyråer)
 4. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift och underhåll av IT-lösningar med tillhörande teknisk support)

Personuppgifter som delas med s.k. personuppgiftsbiträden som t.ex. transportföretag och banker sker endast för ändamål som är förenliga med de ändamål vilka vi har samlat in informationen om. Detta rör sig främst för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt lagda beställningar.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta är företag som vi inte har någon påverkan på och hanterar således information utan vårt inflytande.

Självständiga personuppgiftsansvariga är:

 1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
 2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter som t.ex. logistikföretag och speditörer
 3. Företag som erbjuder betallösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer

Viktigt att poängtera är att när personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

9. Dina rättigheter

Tillmobil i Norden AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Viktigt att känna till är att du som fysisk person har vissa rättigheter. Nedan följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Tillgång

För att leva upp till de standarder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär krävs full transparens. Vill du som konsument veta dina samlade uppgifter har du rätt att begära dessa. Mottar vi en sådan begäran om tillgång kan vi komma i kontakt med dig för ytterligare uppgifter för att säkerställa att information lämnas till rätt person.

Rättelse

Behandlar vi fel uppgifter om dig, t.ex. att vi inte har dina senaste aktuella, kan du begära att dina personuppgifter rättas. Kom ihåg att du som användare alltid kan gå in under ”Mina sidor” för att se eller uppdatera dina uppgifter samt se tidigare beställningar.

Radering och begräsning

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas hos oss ifall du upplever att de behandlas fel enligt gällande lagstiftning.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran av radering eller begränsning av personuppgifter ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss ifrån detta. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Skulle en radering eller begränsning avslås kan vi i stället blockera personuppgifterna i fråga så att de används till det syfte som den legala skyldigheten avser. På så vis används de inte till andra syften förutom det legalt skyldiga.

Invända mot direktmarknadsföring

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring (som t.ex. nyhetsbrev via mail) om du invänder mot sådan behandling. Avsäger du vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig. Önskar du fortfarande ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att invända mot beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Dataportabilitet

Det går att begära att få uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig. s.k. dataportering.
En förutsättning för dataportabilitet är dels att överföringen är tekniskt möjlig, men även kan ske automatiserad.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har alltid som fysisk person rätt att lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten ifall du upplever att dina personuppgifter har hanterats felaktigt.

10. Skydd av dina personuppgifter

Med IT-system med hög säkerhet skyddar vi din integritet och tillgång till personuppgifter. Vi värnar om din sekretess och säkerhet. Tack vare att vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (t.ex. olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada) kan du alltid känna dig trygg när du genomför köp hos oss. Endast de personer i fråga som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter, för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande mot dig som kund, har tillgång till dem.

11. Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Lämna in klagomål till Datainspektionen om du upplever att företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt. Datainspektionen övervakar att tillämpningen av lagstiftningen efterföljs.

12. Kontakt

Vid frågor om vår integritetspolicy och hur vi behandlar just dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar information nedan.

Tillmobil i Norden AB
Stortorget 25
211 34 Malmö
Organisationsnummer
: 556814-8752

Beställ från Limitado. Snabbt och enkelt.

Fast frakt 39 kr. Fri frakt vid köp över 499 kr.
Betala med Klarna